Základní informace o projektu

Ident. číslo:834
Název:Úprava obvodové komunikace jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je výstavba výhyben na obvodové účelové komunikaci kolem jezera Most. Výhybna je rozšířené místo úzké obousměrné jednopruhové komunikace, kde se mohou vyhnout protijedoucí vozidla. Obvodová komunikace kolem jezera Most je obslužná účelová komunikace, která je zpevněna vrstvou asfaltového recyklátu, o celkové délce 8,6 km. Tato komunikace slouží především pro vozidla integrovaného záchranného systému, pro vozidla správce území jezera Most (PKÚ, s. p.), pro cyklisty, běžce a pro pěší. Komunikace je obousměrná, aby bylo možné dostat se v případě potřeby zásahu IZS na místo určení co nejrychleji. Jelikož šířka obvodové komunikace činí pouze 4 m a je po otevření lokality veřejnosti hojně využívána pro volnočasové aktivity, navrhujeme vybudovat výhybny zejména z důvodu zajištění větší bezpečnosti provozu a pohybu na komunikaci. Vzdálenost mezi jednotlivými výhybnami bude volena tak, aby byla zajištěna dohlednost vždy k výhybně následující. Součástí projektu je také dosypání krajnic stejné komunikace. Projekt bude realizován v rámci procesu revitalizace bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:52Konaném dne:09.12.2021

zavřít okno