Základní informace o projektu

Ident. číslo:832
Název:Odstavná plocha na jižních svazích jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem tohoto projektu je výstavba odstavné plochy na jižních svazích jezera Most v rámci procesu revitalizace území zasaženého těžební činností. Ihned po otevření jezera Most pro veřejnost dne 12. 9. 2020 se toto území stalo velmi navštěvovaným místem, kde obyvatelé města Mostu a okolí začali trávit svůj volný čas. V průběhu prvního měsíce od otevření se ukázalo, že kapacita hlavního parkoviště na jižních svazích u rekreační zóny jezera Most vybudovaného v rámci stavby „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ je nedostatečná. Ještě větší počet návštěvníků lze očekávat v období koupací sezóny v roce 2021.Vybudováním nové odstavné plochy dojde k výraznému zkapacitnění parkovacích možností u rekreační zóny jezera Most. Odstavná plocha je navržena jako zpevněná travnatá parkovací plocha pro motorová vozidla s povrchem z vegetačních tvárnic. Její kapacita je navržena na 150 automobilů. Součástí tohoto projektu je také vybudování přípojky elektrické energie a přivedení datových sítí.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno