Základní informace o projektu

Ident. číslo:830
Název:Dobudování přípojek IS na jižních svazích jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt je přímo návazný na dokončovaný projekt „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“. Dojde k dobudování přípojek IS na jižních svazích jezera Most pro plánovanou výstavbu staveb občanské vybavenosti nebo staveb k trvalému bydlení. Jedná se o pokračování revitalizace a resocializace území dříve narušeného povrchovou těžbou lomu Ležáky – Most.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:37 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno