Základní informace o projektu

Ident. číslo:829
Název:Terénní cyklostezky jezero Milada
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem akce je výstavba terénních cyklostezek pro širokou veřejnost – děti a začátečníky. Na rozsáhlém jižním svahu jezera Milada bude vybudována dvojice terénních cyklostezek, které budou tvořit písmeno X. Nástup na stezky bude možný od obce Roudníky a od obce Trmice. Doplňkem těchto stezek budou úseky pro pokročilé s náročnějšími pasážemi. Předpokládaná délka stezek je 20 km.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Převážná část pozemků je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 950 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odborným odhadem dle metodiky ČeMBA.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno