Základní informace o projektu

Ident. číslo:828
Název:Okořínský vodovod - VT Srpina
Žadatel:Ústecký kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro společné řízení v podrobnostech pro provedení stavby z prosince 2020.
Popis:Jedná se o vodovodní přivaděč surové vody PE DN 200 v délce 5 375 m, který je napojen na vodovod PVN I a PVN II v Š13 a přivádí vodu do vodního toku Srpina, jak do přeložky vodního toku Nová Srpina, tak do původního koryta toku Srpina (Stará Srpina). Vodovod bude ukončen v rozdělovacím objektem, ve které bude docházet k rozdělení proudu vody pro dotaci potoků a k automatizované regulaci průtoků na nastavené hodnoty. Rozdělovací objekt bude napojen na el. energii. Přípojka bude dlouhá 140,0 metrů a bude zakončena v rozvaděči. Na trase vodovodu budou umístěny 3 kalníkové a 3 vzdušníkové šachty a ve st. 2,512 umístěna vodoměrná šachta. Příjezdová komunikace přístup k rozdělovacímu objektuse bude napojovat na sil. III/25118 na výjezdu z obce ve směru Strupčice.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Žádost o společné povolení bude podána v 04/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Jde o liniovou stavbu, která se dotýká většího počtu pozemků. Způsob řešení vlastnických vztahů není znám.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Okořínský vodovod (SO 01.1 Vodovod, SO 01.2 VŠ Kejř, SO 01.3 Rozdělovací objekt, PS 01.3.1 Rozdělovací objekt - strojní část, PS 01.3.2 Rozdělovací objekt - elektro a MaR), SO 02 Srpina vyústění, SO 03 Obslužná komunikace, SO 04 Přípojka elektro, SO 05 Šachta Š13 (PS 05.1 Strojní část, PS 05.2 Elektro a MaR)
Náklady bez DPH:21 999 692 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z února 2021.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno