Základní informace o projektu

Ident. číslo:826
Název:Jezero Milada - dobudování inženýrských sítí
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Pro zabezpečení správy jezera Milada, napojení plánovaných objektů na infrastrukturu a umožnění dalšího rozvoje celého zájmového území jezera Milada budou dobudovány inženýrské sítě. Ve východní části jezera v okolí hlavní pláže, dále v západní části jezera u bývalých Zalužan a pod obcí Roudníky bude vybudována dešťová a splaškové kanalizace, vodovod a elektřina. V severozápadním rohu bude vybudován rozvod elektřiny. Předpokládaná délka vybudovaných IS je 3,1 km. Projekt navazuje na již vybudované sítě v rámci akce "Centrální kanalizace".
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p., a města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - splašková kanalizace, SO 02 - dešťová kanalizace, SO 03 - vodovod, SO 04 - elektro, SO 05 - komunikace
Náklady bez DPH:82 522 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odborným odhadem dle projektu "Centrální kanalizace".
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno