Základní informace o projektu

Ident. číslo:824
Název:Zpřístupnění území jezera Milada - záchytná parkoviště
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je vybudování čtyř záchytných parkovišť u hlavních přístupových míst jezera Milada. Stavba je rozdělana na čtyři části. Parkoviště Zalužany (SO 01) se bude nacházet v SZ části jezera. Kapacita parkoviště je 100 míst. V rámci projektu bude provedena výsadba dřevin v prostoru parkoviště i jeho okolí. Parkoviště Roudníky (SO 02) se bude nacházet v JZ části jezera. Kapacita parkoviště je 100 míst a bude, s ohledem na konfiguraci terénu v místě stavby, rozdělena na dvě části. V rámci projektu bude dále provedena výsadba dřevin v prostoru parkoviště. Parkoviště Trmice (SO 03) se bude nacházet v JV části jezera. Kapacita parkoviště je 150 míst. V rámci projektu bude dále vybudována přístupová cesta od parkoviště na příbřežní komunikaci a bude provedena výsadba dřevin v prostoru parkoviště a také v jeho okolí. Parkoviště 5. květen (SO 04) se bude nacházet v SV části jezera v lokalitě 5. květen. Kapacita parkoviště je 300 míst. V rámci projektu bude provedena výsadba dřevin v prostoru parkoviště a také v jeho okolí. Všechna 4 parkoviště budou vybudována se živičným povrchem, včetně přístupových chodníků, odvodnění plochy parkoviště dešťovou kanalizací vč. odlučovače ropných látek, veřejného osvětlení, elektro přípojky a datových kabelů pro další rozvoj lokality.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - Parkoviště Zalužany, SO 02 - Parkoviště Roudníky, SO 03 - Parkoviště Trmice, SO 04 - Parkoviště 5. květen Dílčí členění všech SO: SO 0.1 - Komunikace, SO 0.2 - Odvodnění, SO 0.3 - Elektro a osvětlení, SO 0.4 - Automatická vjezdová závora, SO 0.5 - Parkové úpravy
Náklady bez DPH:98 008 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odborným odhadem dle ceníku ÚRS RUSO.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno