Základní informace o projektu

Ident. číslo:823
Název:Příprava území pro výstavbu rodinných domů Vintířov
Žadatel:Vintířov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vytvořit v lokalitě parcely 475/1 v k.ú. obce Vintířov nové parcely pro výstavbu rodinných domů. Součástí záměru je vybudovat komunikace a kompletní infrastrukturu. Nabídnout mladým rodinám možnost výstavby vlastního bydlení za příznivou cenu. Ze strany obce by se jednalo již o 7. etapu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:31 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno