Základní informace o projektu

Ident. číslo:822
Název:Cyklostezka Vintířov - Nové sedlo
Žadatel:Vintířov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je propojenost s ostatními obcemi v regionu a zároveň nabídnout občanům další bezpečnější možnost cestování. Snížit riziko nehod a kolizních situací tím, že se lidé nebudou pohybovat ve větší míře podél hlavních silničních tahů. Podpořit tak cestovní ruch a podnikání. Vytvořit prostor pro volnočasové aktivity, relaxaci a sport. Zpřístupnit krásná místa našeho kraje, mnohdy zasažená důlní činností, která jim doposud zůstávala utajena. Umožnit mladým i starším obyvatelům navštěvovat známé a příbuzné v okolních obcích a zároveň udělat mnohé pro své zdraví atp.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Z části jsou pozemky ve vlastnictví obce Vintířov, zčásti je vlastníkem ČR (SPÚ) a jeden pozemek vlastní Sokolovská uhelná.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno