Základní informace o projektu

Ident. číslo:821
Název:Revitalizace prostoru požární nádrže pod místní vodárnou
Žadatel:Vintířov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z února 2018.
Popis:Cílem projektu je upravit břeh místní požární nádrže a nenásilně i jeho okolí. V současné době se jedná o poměrně zanedbanou část území, v jejíž blízkosti vznikla nová výstavba rodinných domů. Smyslem revitalizace celého území je potřeba pomoci místní přírodě, lépe zadržovat vodu v krajině a umožnit návrat původních živočichů a ptactva. Vytvořit odpočinkové a relaxační centrum s možností provozovat lehčí sportovní aktivity. Využít tento prostor k volnočasovým aktivitám, procházky v přírodě, odpočinek apod. Realizací záměru by došlo k propojení území s již vybudovaným parkem, který byl realizován městem Chodov. Míst tohoto významu je v našem kraji pomálu a obnovou by došlo k výraznému zlepšení jeho stavu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Požární nádrž je ve vlastnictví obce Vintířov, okolní pozemky vlastní ČR, správu vykonává Lesy ČR, s.p., a menší pozemek vlastní Sokolovská uhelná. S dotčenými subjekty je jednáno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno