Základní informace o projektu

Ident. číslo:819
Název:Multifunkční hřiště s umělým povrchem
Žadatel:Šabina

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Záměrem je provést rekonstrukci stávajícího hřiště pro tenis s antukovým povrchem za hřiště s umělým povrchem.
Správní povolení:Stanovisko stavebního úřadu, podle něhož záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:770 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, zpracování dokumetace pro provedení stavby.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno