Základní informace o projektu

Ident. číslo:816
Název:Výstavba sportovního areálu Svatava
Žadatel:Svatava

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je výstavba multifunkčního hřiště u stávajícího sportovního areálu se samostatným vchodem a zázemím. Počítá se se sporty - tenis, basketbal, nohejbal, malá kopaná, florbal.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Svatava.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 900 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno