Základní informace o projektu

Ident. číslo:815
Název:Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ Svatava
Žadatel:Svatava

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování multifunkčního hřiště u ZŠ na ploše, kde stála původní budova ZŠ a nyní se zde nachází neupravený prostor. Hřiště by bylo pro potřeby ZŠ a školních sportovních kroužků bez výstavby dalšího zázemí. Počítá se se sporty - volejbal, basketbal, florbal, malá kopaná, tenis, běžecká dráha, doskočiště a dráha pro skok daleký.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Svatava.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:1 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno