Základní informace o projektu

Ident. číslo:814
Název:Revitalizace lesíku a rybníčku na oddychovou zónu
Žadatel:Svatava

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je úprava lesíku u památníku ve Svatavě, včetně úpravy přilehlého rybníčku, na oddychovou zónu pro občany Svatavy bydlící v okolí. Záměr zahrnuje instalaci fitness prvků (fitness park), zpevněné cesty, prořezávku stromů, výsadbu nové zeleně, mobiliář, úpravu rybníčku - vyčištění, úprava břehů.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Svatava.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 900 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno