Základní informace o projektu

Ident. číslo:812
Název:Plochy pro využití volného času - východní pole
Žadatel:Staré Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro využití volného času. Záměr počítá s úpravou vodních ploch, výstavbou inline dráhy a skateboard parku v lokalitě východní pole.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce, část pozemků je ve vlastnictví ČR, SPÚ, ale jedná se o historický majetek obce a do konce roku by měly být zapsány do majetku obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:25 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno