Základní informace o projektu

Ident. číslo:810
Název:Revitalizace Antonínské výsypky - záchytné parkoviště
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt spočívá ve vybudování záchytného parkoviště a příjezdové komunikace na území, které bylo postiženo těžbou hnědého uhlí. Součástí projektu je i realizace dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Projekt řeší nedostatečné kapacity parkovišť ve městě Sokolov a zároveň zahrnuje šetrný přístup k životnímu prostředí - lidé nechají auto na záchytném parkovišti a následně se po městě pohybují pěšky či MHD. Projekt navazuje na celkovou revitalizaci daného území. V minulosti v tomto území již byla vybudována stezka pro cyklisty a chodce, která má vést k tomu, aby lidé ve větší míře začali využívat šetrné způsoby dopravy (cyklo a pěší doprava).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky, na kterých v budoucnu vznikne příjezdová komunikace, jsou ve vlastnictví města Sokolova. Pozemky, na kterých v budoucnu vznikne parkoviště jsou ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. a několik pozemků je ve vlastnictví vlastníka Elektrárna Tisová. V současné době probíhá s vlasníkem Lesy České republiky, s. p. jednání o směně.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:15 840 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno