Základní informace o projektu

Ident. číslo:809
Název:Revitalizace území v lokalitách zaniklých intravilánů Vítkov a Hrušková – dopravní a technická infrastruktura Vítkov
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Obec Vítkov zanikla v důsledku otvírky lomu Michal. Z obce zůstal zachován pouze jeden jediný dům. Hrušková je odlehlá část města Sokolov vesnického typu. Obě dvě zmíněná území jsou jednou z mála možností, kde je možné dále rozvíjet výstavbu určenou k trvalému bydlení. V důsledku těžby uhlí v okolí Sokolova zaniklo poměrně velké množství sídel. Město Sokolov je v současné době obklopeno pozemky, kde k těžba ještě probíhá, nebo zde proběhla rekultivace, ale nejsou vhodné k výstavbě. Z tohoto důvodu nelze sídla navrátit tam, kde byla v důsledku těžby zničena a pro rozvoj bydlení je potřeba hledat nové lokality. Projekt se navazuje na předchozí části a zahrnuje vybudování nové technické a dopravní infratsruktury v lokalitě Vítkov. V současné době v části obce Hrušková a Vítkov není vodovod a kanalizace. Hrušková je zásobována pitnou vodou pouze z lokálních zdrojů, při rozvoji výstavby je toto zásobování nedostatečné a dochází k problémům s kapacitou a kvalitou zdrojů podzemních vod.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky určené pro rozvoj území jsou v jednání.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:122 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno