Základní informace o projektu

Ident. číslo:808
Název:Revitalizace území v lokalitách zaniklých intravilánů Vítkov a Hrušková – páteřní sítě a dopravní a technická infrastruktura Hrušková
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 7/2018 (1. část), územní studie z 1/2020 (2. část).
Popis:Obec Vítkov zanikla v důsledku otvírky lomu Michal. Z obce zůstal zachován pouze jeden jediný dům. Hrušková je odlehlá část města Sokolov vesnického typu. Obě dvě zmíněná území jsou jednou z mála možností, kde je možné dále rozvíjet výstavbu určenou k trvalému bydlení. V důsledku těžby uhlí v okolí Sokolova zaniklo poměrně velké množství sídel. Město Sokolov je v současné době obklopeno pozemky, kde k těžba ještě probíhá, nebo zde proběhla rekultivace, ale nejsou vhodné k výstavbě. Z tohoto důvodu nelze sídla navrátit tam, kde byla v důsledku těžby zničena a pro rozvoj bydlení je potřeba hledat nové lokality. Projekt se skládá ze 2. částí. 1. část zahrnuje přívod vodovodu a kanalizace pro lokality Vítkov a Hrušková, 2. část zasíťování k parcelám v lokalitě Hrušková. V současné době v části obce Hrušková a Vítkov není vodovod a kanalizace. Hrušková je zásobována pitnou vodou pouze z lokálních zdrojů, při rozvoji výstavby je toto zásobování nedostatečné a dochází k problémům s kapacitou a kvalitou zdrojů podzemních vod.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 29.11.2017 a 24.11.2017 (1. část, prodlouženo) a předpoklad vydání vodoprávního povolení v roce 2021, jinak zatím žádné správní povolení (2. část).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pro výstavbu kanalizace a vodovodu jsou vlastnické vztahy řešeny v rámci stavebního řízení, pozemky určené pro rozvoj území jsou v jednání.
Skladba stavebních objektů:1. část - vodovod a kanalizace, 2. část - zasíťování k parcelám.
Náklady bez DPH:288 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem (část 2) a dle DUR (část 1).
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno