Základní informace o projektu

Ident. číslo:806
Název:Revitalizace Lobezského potoka
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt má dvě části. První částí je úprava Lobezského potoka u dnešního koupaliště Michal. Lobezský potok byl mezi zaniklým Vítkovem a okrajem Sokolova sveden do přibližně 3 km dlouhého uměle vytvořeného koryta, které bylo vybudováno v souvislosti s otvírkou lomu Michal. Po ukončetní těžby bylo v místě lomu Michal vybudováno umělé jezero, které je napouštěno právě v Lobezského potoka. Druhou součástí úpravy Lobezského potoka je oprava hráze v ulici Lipová.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky podél Lobezského potoka jsou ve vlastnictví ČR, správu vykonává Povodí Ohře, s.p. Toto bude řešeno prostřednictvím výpůjčky dotčených pozemků městu Sokolov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:30 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno