Základní informace o projektu

Ident. číslo:805
Název:Revitalizace řeky Ohře v intravilánu města Sokolov
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt spočívá v úpravě řeky Ohře od kapucínského kláštěra. Předmětem projektu bude vyčištění koryta a úprava břehů.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou zčásti ve vlastnictví města Sokolova a zčásti ČR - správu vykonává Povodí Ohře, s.p. Toto bude řešeno prostřednictvím výpůjčky dotčených pozemků městu Sokolov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:30 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno