Základní informace o projektu

Ident. číslo:804
Název:Cyklostezka Jižní lom
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro společné povolení stavby z 1/2019 (1. větev), pouze záměr (2. větev).
Popis:Projekt zahrnuje další část revitalizace rozsáhlého území Jižního lomu, kde v minulosti probíhala těžební činnost. Na části tohoto území byl v minulosti vybudován lesopark a přístupová cesta prostřednictvím Krejcarové lávky. Projekt se skládá ze dvou větví cyklostezky. První větev řeší propojení Jižního lomu a Svatavy. Druhá větev se napojuje na první větev a propojuje Jižní lom s regionální cyklostezkou Cheb - K. Vary.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Sokolova.
Skladba stavebních objektů:1. větev: SO 101 – Zpevněné plochy, SO 351 – Přeložka vodovodního řadu, SO 401 – Přeložka souběhu metalického a optického kabelu Cetin, SO 501 Přeložka plynu STL. 2. větev: zatím není.
Náklady bez DPH:15 700 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Získání stavebního povolení (1. větev), kompletní projektová příprava, získání správního povolenín (2. větev).

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno