Základní informace o projektu

Ident. číslo:803
Název:Revitalizace Antonínské výsypky západ - příprava území pro individuální výstavbu
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Výsypka Antonín je v současné době pokryta z 90 % vegetací a rozkládá se na ploše cca 168 ha. Výsypka vznikla v prostoru bývalého lomu Antotnín. Po vyúhlení následovalo zakládání vyuhleného prostoru lomu skrývkovými hmotami z lomu Medard. Cílem projektu je příprava pozemků určených pro bydlení v západní části výsypky. Projekt zahrnuje výstavbu kompletní technické a dopravní infrastrkutury a rozparcelování pozemků.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví ČR, správu vykonává Lesy České republiky, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:88 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno