Základní informace o projektu

Ident. číslo:802
Název:Revitalizace Antonínské výsypky východ - rekreace a naučná stezka
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Výsypka Antonín je v současné době pokryta z 90 % vegetací a rozkládá se na ploše cca 168 ha. Výsypka vznikla v prostoru bývalého lomu Antonín. Po vyuhlení následovalo zakládání vyuhleného prostoru lomu skrývkovými hmotami z lomu Medard. Cílem projektu je využití východní části výsypky k edukačním účelům a rekreaci. V rámci projektu by došlo k vybudování parkoviště, návštěvnického zázemí pro turisty, cyklisty a vodáky (součástí tohoto zázemí by byly i informace a propagace města Sokolov), naučná stezka po arboretu s informacemi o různých typech rekultivací, lesních dřevinách, životě v lese apod., dřevěné atrakce pro děti a rozhledna s vyhlídkou na rekultivovaná území v okolí (Medard, Lítovské výsypky, Jižní lom, Gsteinigt).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví ČR, správu vykonává Lesy České republiky, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:76 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno