Základní informace o projektu

Ident. číslo:801
Název:Sokolov, Jižní lom II. - výstavba dopravní a technické infrastruktury
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zahájena projektová příprava s předpokladem dokončení v roce 2021.
Popis:Projekt spočívá ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jižní lom. Lokalita Jižní lom je lokalita, který byla v minulosti zasažena těžbou. Projekt dále reaguje na skutečnost, že díky těžbě hnědého uhlí zaniklo v okolí města Sokolova několik sídel, za které je nyní plánována nová výstavba na výše uvedeném území. V rámci projektu bude v první etapě realizováno 36 parcel pro výstavbu rodinných domů a 2 parcely pro dětské, resp. multifunkční hřiště. Ve druhé etapě bude realizováno dalších 20 stavebních parcel. Výměra většiny parcel činí 1000 m2, avšak u několika se liší, a to v rozmezí od 760 m2 do 1650 m2.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Sokolova.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:77 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Projekt bude realizován ve 2 samostatných VZ (2 etapy). Mezi VZ bude časový rozestup.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno