Základní informace o projektu

Ident. číslo:800
Název:Plochy pro rozvoj ve Sklářské ulici – podium oddychová zóna
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o revitalizaci území ve Sklářské ulici, na sídlišti obce. Na této ploše byla budova, která byla zdemolována a nyní má město v plánu zrevitalizovat pozemek za účelem oddychu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno