Základní informace o projektu

Ident. číslo:799
Název:Plochy pro rozvoj včetně dopravní obslužnosti u č.p. 30 v Chranišově
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je zrevitalizovat území v Chranišově u č.p. 30, zajistit dopravní obslužnost včetně ploch pro rozvoj této části obce.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Státní pozemkový úřad.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno