Základní informace o projektu

Ident. číslo:798
Název:Revitalizace vodních ploch "Dohnálek"
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je zrevitalizovat území kolem vodních ploch, revitalizovat porost, výpustní objekt a nátok, zrevitalizovat břehovou linii, a dno. Rybníky "Dohnálek" navazují již na zrevitalizovanou vodní plochu Velká Anna a připravovanou stavbu Malá Anna. Jedná se o propojenou soustavu vodních ploch.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno