Základní informace o projektu

Ident. číslo:797
Název:Revitalizace území pro odpočinek - Krásný park u pekárny v Novém Sedle
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace z roku 2015.
Popis:Cílem projektu je zrevitalizovat plochu, která slouží jako pamětní místo pro padlé vojáky z druhé světové války. Jedná se o výsadbu nové zeleně. Stávající zeleň je zastaralá desítky let. Součástí projektu je dále vybudování chodníků a rekonstrukce dešťové kanalizace.
Správní povolení:Ke stavbě není nutné stavební povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo.
Skladba stavebních objektů:Není členěno na stavební objekty.
Náklady bez DPH:1 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, zpracování dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno