Základní informace o projektu

Ident. číslo:796
Název:Plochy pro rozvoj území na Sedmidomkách v Loučkách
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Územní studie z 9/2014, dokumentace se zpracovává.
Popis:Cílem projektu je vytvořit plochy pro rozvoj území v části obce Loučky. Plocha navazuje na Loketskou výsypku. Plochou vzniknou pozemky pro bydlení venkovského typu. Součástí stavby budou inženýrské sítě a komunikace, veřejné osvětlení. Součástí stavby je i část komunikace ve stávající zástavbě.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:31 568 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno