Základní informace o projektu

Ident. číslo:795
Název:Revitalizace území Velká a Malá Anna - parkovací plochy pro návštěvníky
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 9/2016 a 10/2018.
Popis:Cílem projektu je vybudovat parkovací místa pro návštěvníky, kteří přijedou za účelem procházky po již zrevitalizovaných plochách. Rybník Velká Anna je již dokončen a rybník Malá Anna bube revitalizován v roce 2021. Parkovací plochy budou vybudovány na dvou místech - v místní části "U řezníka" a za budovou MěÚ. U parkovacích ploch bude rovněž vysázena nová zeleň.
Správní povolení:Stavební povolení z 9.3.2017 a ze 17.6.2019 (platnosti jsou prodlužovány).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo.
Skladba stavebních objektů:Není členěno na stavební objekty.
Náklady bez DPH:16 560 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno