Základní informace o projektu

Ident. číslo:793
Název:Revitalizace Chodovského potoka v intravilánu obce Mírová
Žadatel:Mírová

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace Chodovského potoka v intravilánu obce Mírová. V rámci revitalizace se musí řešit i protipovodňová ochrana stavebních objektů - rodinných domů, které jsou každý rok zaplavovány vodou z Chodovského potoka. To bude možné zajistit pravděpodobně zkapacitněním mostu, případně terénními úpravámi spočívajícími ve vybudování hráze.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemek je ve vlastnictví Povodí Ohře, které záměr podporuje.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:15 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno