Základní informace o projektu

Ident. číslo:790
Název:Revitalizace území Královské Poříčí pro sport - skatepark
Žadatel:Královské Poříčí

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zahájena projektová příprava s dokončením v roce 2021.
Popis:Stavba zajišťuje revitalizaci území pro sport, výstavbu sportovního areálu - skateparku.
Správní povolení:Předpoklad získání stavebního povolení v roce 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Není.
Náklady bez DPH:4 895 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno