Základní informace o projektu

Ident. číslo:788
Název:Rozvojová plocha Královské Poříčí
Žadatel:Královské Poříčí

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 1/2020.
Popis:Stavba zajišťuje dopravní a technikou obslužnost lokality rodiných domů na rozvojové ploše Z1 SV.
Správní povolení:Požádáno o územní rozhodnutí, předpoklad získání stavebního povolení v roce 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba bude realizována pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 komunikace a zpevněné plochy, SO 02 dešťová kanalizace a vsaky, SO 03 vodovod, SO 04 gravitační a tlaková splašková kanalizace, SO 05 přípojky vody a kanalizace k RD, SO 06 sdělovací rozvody a přípojky k RD, SO 07 vedení NN na přípojky RD, SO 08 veřejné osvětlení.
Náklady bez DPH:19 720 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno