Základní informace o projektu

Ident. číslo:787
Název:Přeložka silnice Nové Sedlo "Západní obchvat"
Žadatel:Karlovarský kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o budoucí přeložku komunikace - Západní obchvat Nové Sedlo. V důsledku povrchové těžby uhlí došlo ke svedení veškeré silniční dopravy přes město Nové Sedlo po komunikaci II/209. Jedná se o velmi vytíženou komunikaci, po které vede osobní a kamionová doprava. Nové Sedlo je sevřeno bývalým lomem Družba z jedné strany a z druhé strany města je vybudována Loketská výsypka. Navrhovaný silniční obchvat by zpřístupnil rekultivované území lomu Družba a zároveň by odklonil průjezdní dopravu z centra města Nové Sedlo. Zajistil by tak dostatečnou a bezpečnou kapacitu infrastuktury pro další rozvoj území postiženého těžbou hnědého uhlí nejen v blízkosti Nového Sedla, ale i města Chodova nebo Vintířova a Vřesové, s jejich dopravním připojením na dálnici D6. Doprava by byla svedena po západní straně města směrem do průmyslové zóny v Chranišově. Obchvat by též sloužil k dopravnímu napojení budoucích připravovaných pozemků určeným pro rozšíření průmyslové zóny směrem na Vintířov. Silniční obchvat by navazoval na severní obchvat Sokolov - Královské Poříčí a napojení průmyslové zóny v Novém Sedle, které se z programu již realizovaly.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, města Nové Sedlo, města Loket, Sokolovské uhelná, a soukromého zemědělce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:300 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno