Základní informace o projektu

Ident. číslo:786
Název:Komunikační zpřístupnění Podkrušnohorské výsypky - Lomnice
Žadatel:Karlovarský kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:V rámci pokračování revitalizace a zpřístupnění území Podkrušnohorské výsypky je nutné dobudovat odpovídající dopravní infrastrukturu. Pro další rozvoj této lokality je klíčové dostatečně kapacitní a bezpečné dopravní napojení. Z tohoto důvodu je ve směru od Sokolova a dálnice D6 navržena přestavba křižovatky silnic II/210 a III/1812 u Lomnice. Tato křižovatka bude upravena na plnohodnotnou mimoúrovňovou křižovatku s doplněním o odbočovací a připojovací pruhy a s doplněním nové okružní křižovatky. Následně bude vybudováno parkoviště, které zajistí bezpečné zaparkování vozidla a vhodný přístup na rekultivované území Podkrušnohorské výsypky, včetně plnohodnotného napojení na stávající účelové komunikace směrem k obci Boučí, ale také bezpečný přístup mimo hlavní frekventovanou silnici II/210 na území přírodní rezervace Pískovna Erika.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje a Sokolovské uhelné.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:40 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno