Základní informace o projektu

Ident. číslo:784
Název:Obnova silnice III/21022 Dolní Rychnov
Žadatel:Karlovarský kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:DUSP na křižovatku silnic III/21022 a III/21026, záměr na silnici III/21022.
Popis:Původní silnice propojující obce Březová a Dolní Rychonov byla odstraněna v rámci budování dolu Antonín. Následně byla po uzavření dolu Silvestr obnovena v extravilánovém úseku mezi těmito obcemi. Tento úsek je kapacitní i v současné době, kdy jako silnice III/21022 tvoří hlavní přivaděč od páteřní dálnice D6 od západu směrem k průmyslové zóně Dolní Rychnov a dále směrem na Sokolov. Zde se napojuje na zprovozněný západní obchvat Sokolova. Tato silnice byla dále částečně zkapacitněna v rámci výstavby dálnice D6. Zbývající část silnice III/21022 v průjezdním úseku obce Dolní Rychnov, která nebyla v rámci řešení výsypky Silvestr přestavěna, zůstala v nevyhovujícím stavu a tvoří tak nepřehledné a nebezpečné slabé místo, jehož stavební a dopravně technický stav neodpovídá dopravnímu zatížení, které tato silnice přenáší. Proto je navrženo celkové zkapacitnění této silnice s úpravou šířkového uspořádání, novou konstrukcí vozovky a doplněním zejména o odbočovací pruhy. Součástí projektu je výstavba nové okružní křižovatky silnic III/21022 a III/21026 a zajištění bezpečného pěšího provozu zřízením chodníku.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, obce Dolní Rychnov a společnosti Dachdecker spol. s r.o.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:35 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno