Základní informace o projektu

Ident. číslo:783
Název:Cyklostezka Jenišov - Dvory - Počerny
Žadatel:Jenišov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování cyklostezky, která by spojovala Jenišov, Počerny a Dvory. Cílem této trasy je kromě jiného také zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří v současnosti projíždějí po frekventované silnici III/2226.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:11 750 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno