Základní informace o projektu

Ident. číslo:782
Název:Revitalizace území pro volný čas - areál Oáza
Žadatel:Jenišov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace území pro volný čas v areálu Oáza. Předmětem projektu bude revitalizace vodní nádrže pod Loketskou výsypkou (odtěžení sedimentu), terénní úpravy, obtok, sedimentační jímka, zpevnění břehů. Dále bude vybudována příjezdová komunikace, záchytné parkoviště, upravena zeleň a provedeny terénní úpravy pro kolbiště pro koně.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:80 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno