Základní informace o projektu

Ident. číslo:781
Název:Revitalizace a zpřístupnění nábřeží Chodovského potoka
Žadatel:Chodov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Návrhová studie z 7/2020.
Popis:Chodovský potok je důležitou součástí města s doposud nevyužitým potenciálem. Nábřeží potoka by se mělo stát zelenou cestou s hlavní funkcí propojení mezi jednotlivými urbanistickými prostory, která rozvíjí obytnou a rekreační funkci a rovněž zlepšuje prostupnost města. Prostory nábřeží budou doplněny o dětská hřiště, mostky, městský mobiliář a stromy. Celá trasa bude vydlážděna pro pohodlnou a bezpečnou chůzi. Podél toku vzniknou parky s pobytovými terasami.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města a ČR (Povodí Ohře).
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:300 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno