Základní informace o projektu

Ident. číslo:780
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Chodov, obytná zóna Nejdecká - Poděbradova, komunikace a inženýrské sítě
Žadatel:Chodov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 5/2015.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu při východním okraji města Chodova, mezi ulicemi Nejdecká a Poděbradova. Součástí bude místní obslužná komunikace vedoucí do obytné zóny a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN, VO) pro lokalitu obytných domů.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:27 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno