Základní informace o projektu

Ident. číslo:779
Název:Volnočasový areál Chodov - Bílá Voda
Žadatel:Chodov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Architektonická studie, zahájena projektová příprava s dokončením v roce 2021.
Popis:Cílem projektu je vybudování volonočasového areálu. Stavba bude zahrnovat: skatepark, vstupní prostor, zázemí pumptrack, parkovací plochy a mlatové cesty. Povrchy jsou voleny s ohledem na funkci, estetiku a zátěž na životní prostředí. Významnou částí je koncepce zeleně a schopnost povrchů vsakovat vodu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 750 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno