Základní informace o projektu

Ident. číslo:777
Název:Příprava území pro výstavbu RD Chlum Sv. Maří - u tenisových kurtů
Žadatel:Chlum Svaté Maří

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie proveditelnosti z 3/2006.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro indivudální výstavbu v Chlumu Sv. Maří u tenisových kurtů. Součástí bude splašková a dešťová kanalizace, přípojky NN, komunikace, veřejné osvětlení.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:12 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno