Základní informace o projektu

Ident. číslo:776
Název:Obnova cest pro pěší a cyklisty na Loketské výsypce
Žadatel:Hory

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Záměrem je rozsáhlá obnova cest pro pěší a cyklisty. Cesty zpěvněný povrch/asfaltový povrch: p.č. 708 - asfaltový povrch, p.č. 739 - asfaltový povrch, p.č. 799 - asfaltový porvch, p.č. 681 -asfaltový povrch, p.č. 809 - zpevněná cesta, p.č. 779 - zpevněná cesta, p.č. 770 - částečně asfaltová, částečně zpevněná cesta.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:34 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno