Základní informace o projektu

Ident. číslo:775
Název:Lesopark na Loketské výsypce
Žadatel:Hory

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Záměrem je vybudování parku pro různé druhy aktivního odpočinku. Zpevněné plochy pro pěší turistiku, naučná stezka v podobě informativních cedulí podél stezky pro pěší, in-line dráha pro bruslaře a cyklisty. Osvětlení podél in-line dráhy. Cvičební prvky pro děti a seniory. Lavičky, lavičky se zastřešením, odpadkové koše. Vegetační úpravy v podobě nové výsadby stromů a keřů.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemek je ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:17 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno