Základní informace o projektu

Ident. číslo:774
Název:Rozšíření rekreační zóny Boden
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování zázemí pro kulturní, sportovní a společenské akce - úprava plochy na pozemcích p.č. 775/51 a 775/52 k.ú. Habartov. Srovnání plochy a její zpevnění propustným soudržným materiálem (škvára, štěrk), část s povrchem z asfaltového recyklátu. Vybudování sociálního zařízení pro občasné využití při akcích pro větší množství účastníků. Zázemí pro případný stánkový prodej (připojení na elektřinu, popř. vodu).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemku je Sokolovská uhelná, je jednáno o pronájmu či výpůjčce pozemků..
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 820 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno