Základní informace o projektu

Ident. číslo:773
Název:Revitalizace retenční nádrže
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace retenční nádrže v rozsahu demontáže panelů, odbahnění nádrže, odstranění náletových dřevin, provedení terénních úprav včetně zatravnění ploch a výsadby vhodných dřevin. Osazení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, popř. zastřešené sezení). Začlenění vzniklého rybníčku do parkových úprav pod jižní částí panelové zástavby.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemku je Sokolovská uhelná, o prodeji pozemku je jednáno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno