Základní informace o projektu

Ident. číslo:772
Název:Plochy pro rozvoj - nad hřištěm
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 11/2015. Nutná úprava a obnova PD po schválení změny č. 3 ÚP Habartov.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu rodinných domů na pozemcích p.č. 561/2 a 561/5 k.ú. Habartov. Je navrženo 7 až 9 pozemků, místní komunikace - obytná zóna, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přeložka telefonního kabelu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad získání územního rozhodnutí je v roce 2022.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Habartov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:8 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno