Základní informace o projektu

Ident. číslo:771
Název:Park Okružní II. etapa
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu bude odstranění náletových dřevin, terénní úprava plochy, zatravnění, výsadba vhodných dřevin, mobiliář. Umístění na pozemcích p.č. 871/102 a 584/2 k.ú. Habartov - v návaznosti na nyní prováděnou parkovou úpravu na pozemku p.č. 871/1 k.ú. Habartov.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Habartov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 300 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno