Základní informace o projektu

Ident. číslo:767
Název:Příprava území pro individuální výstavbu v obci Dolní Nivy
Žadatel:Dolní Nivy

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Předpoklad PD v roce 2022.
Popis:Předmětem projektu je příprava rozvojového území pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Dolní Nivy jako náhrada za pozemky zabrané v souvislosti s důlní činností. Nové stavební parcely by měly vzniknout na pozemcích parc.č.: 230/18, 70/3 a 172/3 k.ú. Dolní Nivy; 44/10, 44/9 a 44/8 k.ú. Horní Nivy; 128, 1582/14 a 1582/13 k.ú. Boučí. Součástí projektu je odstranění náletu, výškové vyrovnání terénu, kompletní zasíťování parcel a zřízení přístupových a obslužných cest. Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity rozvojových ploch pro individuální výstavbu rodiných domů a zatraktivnění území pro její stávající i budoucí obyvatele. Realizace projektu sníží riziko odlivu obyvatel a přispěje ke zvýšení motivace využít obec k trvalému bydlení. Dostatek kvalitních stavebních parcel je pro obec i daný region klíčové i z hlediska zlepšení možností osídlení regionu v návaznosti na rozbíhající se nové směry využití tohoto strukturálně postiženého území (např. zaměstnanci vznikajícího testovacícho polygonu BMW).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad vydání povolení v 2023.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:26 080 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno