Základní informace o projektu

Ident. číslo:766
Název:Revitalizace vodních ploch
Žadatel:Dolní Nivy

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Předpoklad PD v roce 2021.
Popis:Předmětem projektu je revitalizace vodních ploch, jež jsou nebo budou součástí volnočasové plochy pro oddych a rekreaci obyvatel v obci Dolní Nivy. Součástí projektu je odstranění náletů na březích, vyčištění dna rybníků a případná oprava hrází, případně další činnosti, jež se vyskytnou při realizaci projektové dokumentace. Cílem projektu je zkulturnění prostředí a zadržování vody v krajině pro stávající i budoucí obyvatele. Vodní plochy se nacházejí na pozemcích 106/5 v k.ú. Horní Nivy, 1144 v k.ú. Horní Nivy, 95/1 v k.ú. Horní Nivy, 114/6 v k.ú. Horní Nivy, 235/2 v k.ú. Horní Rozmyšl
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad vydání povolení v 2022.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 100 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno